reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/148/15 Rady Miasta Białystok

z dnia 27 października 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358 i 1513) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 i Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz.228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz.1312, z 2001r. Nr 45, poz.497, Nr 100, poz.1084, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623 oraz z 2009r. Nr 31, poz. 206) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1.414.595.009 zł, w tym dochody bieżące - 1.292.311.436 zł i dochody majątkowe - 122.283.573 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.081.328.662 zł;

2) dochody budżetu powiatu w wysokości 333.266.347 zł.

§ 2. Ustala się:

1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.491.837.905 zł, w tym wydatki bieżące - 1.252.641.998 zł i wydatki majątkowe - 239.195.907 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.103.685.244 zł,

b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 388.152.661 zł.

2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 61.214.201 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 30.316.351 zł, wydatki - 30.316.351 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się:

1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 40.096.533 zł, w tym:

a) dotacje celowe - w wysokości 16.454.033 zł,

b) dotacje podmiotowe - w wysokości 17.652.500 zł,

c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 5.990.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 89.206.674 zł, w tym:

a) dotacje celowe - w wysokości 31.136.890 zł,

b) dotacje podmiotowe - w wysokości 58.069.784 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mariusz Krzysztof Gromko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/148/15
Rady Miasta Białystok
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów na 2015 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/148/15
Rady Miasta Białystok
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków na 2015 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/148/15
Rady Miasta Białystok
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 ujęte w planie wydatków budżetowych


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/148/15
Rady Miasta Białystok
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2015 r.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/148/15
Rady Miasta Białystok
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2015


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/148/15
Rady Miasta Białystok
z dnia 27 października 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2015 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Czarczyńska

Asystent prawny w E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama