| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 144/XIX/15 Rady Miejskiej Łomży

z dnia 16 grudnia 2015r.

w sprawie ustalenia dyżurów aptek w mieście Łomża w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2016 roku

Na podstawie art. 94 ust.2 ustawy z dnia 06 września 2001r. - Prawo Farmaceutyczne ( Dz.U. z 2008r. Nr 45, poz. 271, zmiany Dz.U. z 2008r. Nr 227 , poz.1505, Nr 234, poz.1570, z 2009r. Nr 18, poz.97, Nr 31, poz.206, Nr 92, poz.753, Nr 95, poz 788 i Nr 98, poz. 817, z 2010r. Nr 78, poz. 513 i Nr 107, poz. 679 z 2011r. Nr.63, poz.322, Nr 82, poz.451, Nr 106, poz.622, Nr 111, poz.654, Nr 113, poz.657, Nr 122, poz.696 z 2012 r. poz. 1342, 1544 oraz z 2013 r. poz. 1245, Dz.U. z 2014r. poz.822, poz.1491, Dz.U. z 2015r., poz.28, poz. 277, poz.875, poz.788) po konsultacji z Okręgową Izbą Aptekarską w Białymstoku, Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się listę kolejności dyżurowania aptek na terenie miasta Łomży obowiązującą od 01 stycznia do 30 czerwca 2016 roku, stanowiącą załącznik 1 do niniejszej uchwały.

2. W przypadku likwidacji lub zamknięcia, po pisemnym poinformowaniu Prezydenta Miasta o tym fakcie, apteka zostaje automatycznie wykreślona z listy dyżurowania a jej miejsce na liście zajmuje kolejna apteka.

§ 2. 1. Ustala się dyżury aptek na terenie miasta Łomża w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2016 roku , których grafiki na poszczególne miesiące stanowią odpowiednio załączniki od Nr 2 do Nr 7 niniejszej uchwały.

2. Apteka zobowiązana do pełnienia dyżuru w szczególnie uzasadnionym przypadku niemożności jego pełnienia w wyznaczonym terminie zapewnia zastępstwo we własnym zakresie, niezwłocznie informując pisemnie o tym fakcie Prezydenta Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 65/XI/15 z dnia 24 czerwca 2015 roku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży


Wiesław Tadeusz Grzymała


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 144/XIX/15
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Lista kolejności dyżurowania aptek na terenie miasta Łomża - 2016 rok

(na podst. wykazu aptek, stan na dzień 01 października 2015r., Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Białymstoku Delegatura w Łomży)

1. Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219 80 32

2. Apteka, ul. Bema 3 A, tel. 86 218 54 92

3. Apteka, ul. Dmowskiego 1C, tel. 86 218-30-15

4. Apteka, Al. Piłsudskiego10 , tel. 86 218-17-79

5. Apteka, ul. Wojska Polskiego 161 , tel. 86 216-30-24

6. Apteka, ul. Małachowskiego 5 , tel. 86 218-91-81

7. Apteka "Acer", ul. Zawadzka 38, tel. 602- 683- 412

8. Apteka Cefarm S.A., ul. Dworna 35 , tel. 86 216-32-44

9. Apteka, ul. Księżnej Anny 2, tel. 86 219-89-28

10. "Apteka Dbam o Zdrowie", ul. Bema 33 , tel. 86 218-23-78

11. "Apteka Medica", ul. Polowa 53 , tel. 86 215-16-95

12. Apteka "EkoApteka", ul. Księcia Janusza I-go 1 , tel. 86 218-38-28

13. Apteka "Primo Vere", ul. Sikorskiego 126 D , tel. 86 216-56-11

14. Apteka "Medicines" , ul. Kazańska 10/7, tel. 86 218-17-57

15. Apteka "Acer", Al. Piłsudskiego 14 a, tel. 86 212-54-13

16. Apteka, ul. Kard. Wyszyńskiego 2 /15-16 , tel. 86 218-28-31

17. "Apteka Eskulap Marta Pruszko" , Al. Piłsudskiego 82 , tel. 86 215-27-41

18. "Apteka ABC " , ul. Małachowskiego 6/50 , tel. 86 472-20-00

19. Apteka "Dr. Max", Al. Piłsudskiego 33 , tel. 86 218-51-47

20. Apteka, ul. Dworcowa 1, tel. 86 211-16-66

21. Apteka "Acer", ul. Kard. Wyszyńskiego 6/41 , tel. 86 216-24-79

22. Apteka "Nova" , ul. Długa 1, tel. 86 216-55-88

23. Apteka "Nasza Apteka", ul. Sybiraków 10 B, tel. 86 218-15-70

24. "Apteka ABC" , Al. Legionów 7B , tel. 86 216-41-83

25. Apteka "Farmacja" , Al. Legionów 40 , tel. 86 218-44-26

26. "Apteka w Rynku", ul. Rządowa 12 , tel. 86 216-25-44

27. Apteka " Nowa Apteka Rodzinna Epidauros", ul. Ks. Anny 29 lok. 1 , tel. 787-60-20-20

28. "Apteka Nova" , ul. Por. Łagody 4, tel. 86 223 -10- 57

29. " Tania Apteka Nowa Farmacja na Dwornej" , ul. Dworna 8 , tel. 86 216 -56 -94

30. "Apteka Medica" , ul. Moniuszki 14, tel. 86 218 -37 -46

31. Apteka Bliska 24 H , ul. Aleja Legionów 55, tel. 86 216-82-30

32. Apteka Rodzinna , ul. Sybiraków 20 B/1 A , tel. 797-550-054

33. Apteka "Acer", Al. Piłsudskiego 6, tel. 86 219-30-12


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 144/XIX/15
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 16 grudnia 2015 r.

DYŻURY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH W ŁOMŻY - STYCZEŃ 2016 r.

01 stycznia

13. Apteka "Primo Vere", ul. Sikorskiego 126 D , tel. 86 216-56-11

02 stycznia

14. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel . 86 216-82-30 (zastępstwo za Aptekę "Medicines",ul. Kazańska 10/7)

03 stycznia

15. Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219 80 32 (zastępstwo za Aptekę "Acer", Al. Piłsudskiego 14 a)

04 stycznia

16. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za Aptekę ul. Kard. Wyszyńskiego 2/15-16

05 stycznia

17. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za "Aptekę Eskulap Marta Pruszko" , Al. Piłsudskiego 82)

06 stycznia

18. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za "Aptekę ABC", ul. Małachowskiego 6/50)

07 stycznia

19. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za Aptekę "Dr. Max", Al. Piłsudskiego 33)

08 stycznia

20. Apteka, ul. Dworcowa 1, tel. 86 211-16-66

09 stycznia

21. Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219 80 32 (zastępstwo za Aptekę "Acer", ul. Kard. Wyszyńskiego 6/41)

10 stycznia

22. "Apteka Nova" , ul. Por. Łagody 4, tel. 86 223 -10- 57 (zastępstwo za Aptekę "Nova" , ul. Długa 1)

11 stycznia

23. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za Aptekę "Nasza Apteka", ul. Sybiraków 10 B)

12 stycznia

24. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za "Aptekę ABC", Al. Legionów 7B)

13 stycznia

25. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za Aptekę "Farmacja", Al. Legionów 40)

14 stycznia

26. "Apteka w Rynku", ul. Rządowa 12 , tel. 86 216-25-44

15 stycznia

27. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel . 86 216-82-30 (zastępstwo za Aptekę "Nowa Apteka Rodzinna Epidauros", ul. Ks. Anny 29 lok.1)

16 stycznia

28. "Apteka Nova" , ul. Por. Łagody 4, tel. 86 223 -10- 57

17 stycznia

29. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za "Tania Apteka Nowa Farmacja na Dwornej" , ul. Dworna 8)

18 stycznia

30."Apteka w Rynku", ul. Rządowa 12, tel. 86 216-25-44 (zastępstwo za "Aptekę Medica", ul. Moniuszki 14)

19 stycznia

31. Apteka Bliska 24 H , Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30

20 stycznia

32. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za "Aptekę Rodzinna", ul. Sybiraków 20 B/1 A)

21 stycznia

33. Apteka "Acer" , ul. Kazańska 2, tel. 86 219 80 32 (zastępstwo za Aptekę "Acer" , Al. Piłsudskiego 6)

22 stycznia

1. Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219 80 32

23 stycznia

2. Apteka, ul. Bema 3 A, tel. 86 218 54 92

24 stycznia

3. Apteka, ul. Dmowskiego 1C, tel. 86 218-30-15

25 stycznia

4. Apteka "Acer" , ul. Kazańska 2, tel. 86 219 80 32 (zastępstwo za Aptekę Al. Piłsudskiego10)

26 stycznia

5. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za Aptekę ul. Wojska Polskiego 161)

27 stycznia

6. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za Aptekę ul. Małachowskiego 5)

28 stycznia

7. Apteka "Acer" , ul. Kazańska 2, tel. 86 219 80 32 (zastępstwo za Aptekę "Acer", ul. Zawadzka 38)

29 stycznia

8. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za Aptekę Cefarm S.A., ul. Dworna 35)

30 stycznia

9. Apteka, ul. Księżnej Anny 2, tel. 86 219-89-28

31 stycznia

10. "Apteka Dbam o Zdrowie", ul. Bema 33 , tel. 86 218-23-78

Dyżur w dni powszednie trwa od godziny zamknięcia apteki do godziny 7.00 dnia następnego.

W soboty, niedziele i święta dyżury aptek rozpoczynają się od godziny 16.00 .


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 144/XIX/15
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 16 grudnia 2015 r.

DYŻURY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH W ŁOMŻY - LUTY 2016 r.

01 lutego

11. "Apteka w Rynku", ul. Rządowa 12 , tel. 86 216-25-44 (zastępstwo za "Aptekę Medica", ul. Polowa 53)

02 lutego

12. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za Aptekę "EkoApteka", ul. Ks. Janusza I-go 1)

03 lutego

13. Apteka "Primo Vere", ul. Sikorskiego 126 D , tel. 86 216-56-11

04 lutego

14. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za Aptekę "Medicines", ul. Kazańska 10/7)

05 lutego

15. Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219 80 32 (zastępstwo za Aptekę "Acer", Al. Piłsudskiego 14 a)

06 lutego

16. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za Aptekę ul. Kard. Wyszyńskiego 2/15-16

07 lutego

17. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za "Aptekę Eskulap Marta Pruszko" , Al. Piłsudskiego 82)

08 lutego

18. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za "Aptekę ABC", ul. Małachowskiego 6/50)

09 lutego

19. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za Aptekę "Dr. Max", Al. Piłsudskiego 33)

10 lutego

20. Apteka, ul. Dworcowa 1, tel. 86 211-16-66

11 lutego

21. Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219 80 32 (zastępstwo za Aptekę "Acer", ul. Kard. Wyszyńskiego 6/41)

12 lutego

22. "Apteka Nova" , ul. Por. Łagody 4, tel. 86 223 -10- 57 (zastępstwo za Aptekę "Nova" , ul. Długa 1)

13 lutego

23. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za Aptekę "Nasza Apteka", ul. Sybiraków 10 B)

14 lutego

24. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za "Aptekę ABC", Al. Legionów 7B)

15 lutego

25. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za Aptekę "Farmacja", Al. Legionów 40)

16 lutego

26. "Apteka w Rynku", ul. Rządowa 12 , tel. 86 216-25-44

17 lutego

27. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za Aptekę "Nowa Apteka Rodzinna Epidauros", ul. Ks. Anny 29 lok.1)

18 lutego

28. "Apteka Nova" , ul. Por. Łagody 4, tel. 86 223 -10- 57

19 lutego

29. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za "Tania Apteka Nowa Farmacja na Dwornej", ul. Dworna 8)

20 lutego

30."Apteka w Rynku", ul. Rządowa 12,tel. 86 216-25-44 (zastępstwo za "Aptekę Medica", ul. Moniuszki 14)

21 lutego

31. Apteka Bliska 24 H , Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30

22 lutego

32. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za "Aptekę Rodzinna", ul. Sybiraków 20 B/1 A)

23 lutego

33. Apteka "Acer" , ul. Kazańska 2, tel. 86 219 80 32 (zastępstwo za Aptekę "Acer" , Al. Piłsudskiego 6)

24 lutego

1. Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219 80 32

25 lutego

2. Apteka, ul. Bema 3 A, tel. 86 218 54 92

26 lutego

3. Apteka, ul. Dmowskiego 1C, tel. 86 218-30-15

27 lutego

4. Apteka "Acer" , ul. Kazańska 2, tel. 86 219 80 32 (zastępstwo za Aptekę Al. Piłsudskiego10)

28 lutego

5. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za Aptekę ul. Wojska Polskiego 161)

29 lutego

6. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za Aptekę ul. Małachowskiego 5)

Dyżur w dni powszednie trwa od godziny zamknięcia apteki do godziny 7.00 dnia następnego.

W soboty, niedziele i święta dyżury aptek rozpoczynają się od godziny 16.00 .


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 144/XIX/15
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 16 grudnia 2015 r.

DYŻURY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH W ŁOMŻY - MARZEC 2016 r.

01 marca

7. Apteka "Acer" , ul. Kazańska 2, tel. 86 219 80 32 (zastępstwo za Aptekę "Acer", ul. Zawadzka 38)

02 marca

8. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za Aptekę Cefarm S.A., ul. Dworna 35)

03 marca

9. Apteka, ul. Księżnej Anny 2, tel. 86 219-89-28

04 marca

10. "Apteka Dbam o Zdrowie", ul. Bema 33 , tel. 86 218-23-78

05 marca

11. "Apteka w Rynku", ul. Rządowa 12 , tel. 86 216-25-44 (zastępstwo za "Aptekę Medica", ul. Polowa 53)

06 marca

12. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za Aptekę "EkoApteka",ul. Ks. Janusza I-go 1)

07 marca

13. Apteka "Primo Vere", ul. Sikorskiego 126 D , tel. 86 216-56-11

08 marca

14. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za Aptekę "Medicines",ul. Kazańska 10/7)

09 marca

15. Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219 80 32 (zastępstwo za Aptekę "Acer", Al. Piłsudskiego 14 a)

10 marca

16. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za Aptekę ul. Kard. Wyszyńskiego 2/15-16

11 marca

17. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za "Aptekę Eskulap Marta Pruszko" , Al. Piłsudskiego 82)

12 marca

18. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za "Aptekę ABC", ul. Małachowskiego 6/50)

13 marca

19. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za Aptekę "Dr. Max", Al. Piłsudskiego 33)

14 marca

20. Apteka, ul. Dworcowa 1, tel. 86 211-16-66

15 marca

21. Apteka "Acer",ul. Kazańska 2, tel. 86 219 80 32 (zastępstwo za Aptekę "Acer", ul. Kard. Wyszyńskiego 6/41)

16 marca

22. "Apteka Nova" , ul. Por. Łagody 4, tel. 86 223 -10- 57 (zastępstwo za Aptekę "Nova" , ul. Długa 1)

17 marca

23. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za Aptekę "Nasza Apteka", ul. Sybiraków 10 B)

18 marca

24. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za "Aptekę ABC", Al. Legionów 7B)

19 marca

25. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za Aptekę "Farmacja", Al. Legionów 40)

20 marca

26. "Apteka w Rynku", ul. Rządowa 12 , tel. 86 216-25-44

21 marca

27. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za Aptekę "Nowa Apteka Rodzinna Epidauros", ul. Ks. Anny 29 lok.1)

22 marca

28. "Apteka Nova" , ul. Por. Łagody 4, tel. 86 223 -10- 57

23 marca

29. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za "Tania Apteka Nowa Farmacja na Dwornej", ul. Dworna 8)

24 marca

30. "Apteka w Rynku", ul. Rządowa 12,tel. 86 216-25-44 (zastępstwo za "Aptekę Medica", ul. Moniuszki 14)

25 marca

31. Apteka Bliska 24 H , Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30

26 marca

32. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za "Aptekę Rodzinna", ul. Sybiraków 20 B/1 A)

27 marca

33. Apteka "Acer" , ul. Kazańska 2, tel. 86 219 80 32 (zastępstwo za Aptekę "Acer" , Al. Piłsudskiego 6)

28 marca

1. Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219 80 32

29 marca

2. Apteka, ul. Bema 3 A, tel. 86 218 54 92

30 marca

3. Apteka, ul. Dmowskiego 1C, tel. 86 218-30-15

31 marca

4. Apteka "Acer" , ul. Kazańska 2, tel. 86 219 80 32 (zastępstwo za Aptekę Al. Piłsudskiego10)

Dyżur w dni powszednie trwa od godziny zamknięcia apteki do godziny 7.00 dnia następnego.

W soboty, niedziele i święta dyżury aptek rozpoczynają się od godziny 16.00 .


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 144/XIX/15
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 16 grudnia 2015 r.

DYŻURY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH W ŁOMŻY - KWIECIEŃ 2016 r.

01 kwietnia

5. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za Aptekę ul. Wojska Polskiego 161)

02 kwietnia

6. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za Aptekę ul. Małachowskiego 5)

03 kwietnia

7. Apteka "Acer" , ul. Kazańska 2, tel. 86 219 80 32 (zastępstwo za Aptekę "Acer", ul. Zawadzka 38)

04 kwietnia

8. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za Aptekę Cefarm S.A., ul. Dworna 35)

05 kwietnia

9. Apteka, ul. Księżnej Anny 2, tel. 86 219-89-28

06 kwietnia

10. "Apteka Dbam o Zdrowie", ul. Bema 33 , tel. 86 218-23-78

07 kwietnia

11. "Apteka w Rynku", ul. Rządowa 12 , tel. 86 216-25-44 (zastępstwo za "Aptekę Medica", ul. Polowa 53)

08 kwietnia

12. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za Aptekę "EkoApteka", ul. Ks. Janusza I-go 1)

09 kwietnia

13. Apteka "Primo Vere", ul. Sikorskiego 126 D , tel. 86 216-56-11

10 kwietnia

14. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za Aptekę "Medicines", ul. Kazańska 10/7)

11 kwietnia

15. Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219 80 32 (zastępstwo za Aptekę "Acer", Al. Piłsudskiego 14 a)

12 kwietnia

16. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za Aptekę ul. Kard. Wyszyńskiego 2/15-16

13 kwietnia

17. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za "Aptekę Eskulap Marta Pruszko", Al. Piłsudskiego 82)

14 kwietnia

18. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za "Aptekę ABC", ul. Małachowskiego 6/50)

15 kwietnia

19. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za Aptekę "Dr. Max", Al. Piłsudskiego 33)

16 kwietnia

20. Apteka, ul. Dworcowa 1, tel. 86 211-16-66

17 kwietnia

21. Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219 80 32 (zastępstwo za Aptekę "Acer", ul. Kard. Wyszyńskiego 6/41)

18 kwietnia

22. "Apteka Nova" , ul. Por. Łagody 4, tel. 86 223 -10- 57 (zastępstwo za Aptekę "Nova", ul. Długa 1)

19 kwietnia

23. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za Aptekę "Nasza Apteka", ul. Sybiraków 10 B)

20 kwietnia

24. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za "Aptekę ABC", Al. Legionów 7B)

21 kwietnia

25. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za Aptekę "Farmacja", Al. Legionów 40)

22 kwietnia

26. "Apteka w Rynku", ul. Rządowa 12 , tel. 86 216-25-44

23 kwietnia

27. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za Aptekę "Nowa Apteka Rodzinna Epidauros", ul. Ks. Anny 29 lok.1)

24 kwietnia

28. "Apteka Nova" , ul. Por. Łagody 4, tel. 86 223 -10- 57

25 kwietnia

29. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za "Tania Apteka Nowa Farmacja na Dwornej", ul. Dworna 8)

26 kwietnia

30. "Apteka w Rynku", ul. Rządowa 12, tel. 86 216-25-44 (zastępstwo za "Aptekę Medica", ul. Moniuszki 14)

27 kwietnia

31. Apteka Bliska 24 H , Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30

28 kwietnia

32. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za "Aptekę Rodzinna", ul. Sybiraków 20 B/1 A)

29 kwietnia

33. Apteka "Acer" , ul. Kazańska 2, tel. 86 219 80 32 (zastępstwo za Aptekę "Acer" , Al. Piłsudskiego 6)

30 kwietnia

1. Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219 80 32

Dyżur w dni powszednie trwa od godziny zamknięcia apteki do godziny 7.00 dnia następnego.

W soboty, niedziele i święta dyżury aptek rozpoczynają się od godziny 16.00 .


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 144/XIX/15
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 16 grudnia 2015 r.

DYŻURY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH W ŁOMŻY - MAJ 2016 r.

01 maja

2. Apteka, ul. Bema 3 A, tel. 86 218 54 92

02 maja

3. Apteka, ul. Dmowskiego 1C, tel. 86 218-30-15

03 maja

4. Apteka "Acer" , ul. Kazańska 2, tel. 86 219 80 32 (zastępstwo za Aptekę Al. Piłsudskiego10)

04 maja

5. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za Aptekę ul. Wojska Polskiego 161)

05 maja

6. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za Aptekę ul. Małachowskiego 5)

06 maja

7. Apteka "Acer" , ul. Kazańska 2, tel. 86 219 80 32 (zastępstwo za Aptekę "Acer", ul. Zawadzka 38)

07 maja

8. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za Aptekę Cefarm S.A., ul. Dworna 35)

08 maja

9. Apteka, ul. Księżnej Anny 2, tel. 86 219-89-28

09 maja

10. "Apteka Dbam o Zdrowie", ul. Bema 33 , tel. 86 218-23-78

10 maja

11. "Apteka w Rynku", ul. Rządowa 12 , tel. 86 216-25-44 (zastępstwo za "Aptekę Medica", ul. Polowa 53)

11 maja

12. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za Aptekę "EkoApteka", ul. Ks. Janusza I-go 1)

12 maja

13. Apteka "Primo Vere", ul. Sikorskiego 126 D , tel. 86 216-56-11

13 maja

14. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za Aptekę "Medicines",ul. Kazańska 10/7)

14 maja

15. Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219 80 32 (zastępstwo za Aptekę "Acer", Al. Piłsudskiego 14 a)

15 maja

16. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za Aptekę ul. Kard. Wyszyńskiego 2/15-16

16 maja

17. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za "Aptekę Eskulap Marta Pruszko" , Al. Piłsudskiego 82)

17 maja

18. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za "Aptekę ABC", ul. Małachowskiego 6/50)

18 maja

19. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za Aptekę "Dr. Max", Al. Piłsudskiego 33)

19 maja

20. Apteka, ul. Dworcowa 1, tel. 86 211-16-66

20 maja

21. Apteka "Acer",ul. Kazańska 2, tel. 86 219 80 32 (zastępstwo za Aptekę "Acer", ul. Kard. Wyszyńskiego 6/41)

21 maja

22. "Apteka Nova" , ul. Por. Łagody 4, tel. 86 223 -10- 57 (zastępstwo za Aptekę "Nova" , ul. Długa 1)

22 maja

23. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za Aptekę "Nasza Apteka", ul. Sybiraków 10 B)

23 maja

24. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za "Aptekę ABC", Al. Legionów 7B)

24 maja

25. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za Aptekę "Farmacja", Al. Legionów 40)

25 maja

26. "Apteka w Rynku", ul. Rządowa 12, tel. 86 216-25-44

26 maja

27. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za Aptekę "Nowa Apteka Rodzinna Epidauros", ul. Ks. Anny 29 lok.1)

27 maja

28. "Apteka Nova" , ul. Por. Łagody 4, tel. 86 223 -10- 57

28 maja

29. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za "Tania Apteka Nowa Farmacja na Dwornej", ul. Dworna 8)

29 maja

30. "Apteka w Rynku", ul. Rządowa 12, tel. 86 216-25-44 (zastępstwo za "Aptekę Medica", ul. Moniuszki 14)

30 maja

31. Apteka Bliska 24 H , Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30

31 maja

32. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za "Aptekę Rodzinna", ul. Sybiraków 20 B/1 A)

Dyżur w dni powszednie trwa od godziny zamknięcia apteki do godziny 7.00 dnia następnego.

W soboty, niedziele i święta dyżury aptek rozpoczynają się od godziny 16.00 .


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 144/XIX/15
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 16 grudnia 2015 r.

DYŻURY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH W ŁOMŻY - CZERWIEC 2016 r.

01 czerwca

33. Apteka "Acer" , ul. Kazańska 2, tel. 86 219 80 32 (zastępstwo za Aptekę "Acer" , Al. Piłsudskiego 6)

02 czerwca

1. Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219 80 32

03 czerwca

2. Apteka, ul. Bema 3 A, tel. 86 218 54 92

04 czerwca

3. Apteka, ul. Dmowskiego 1C, tel. 86 218-30-15

05 czerwca

4. Apteka "Acer" , ul. Kazańska 2, tel. 86 219 80 32 (zastępstwo za Aptekę Al. Piłsudskiego10)

06 czerwca

5. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za Aptekę ul. Wojska Polskiego 161)

07 czerwca

6. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za Aptekę ul. Małachowskiego 5)

08 czerwca

7. Apteka "Acer" , ul. Kazańska 2, tel. 86 219 80 32 (zastępstwo za Aptekę "Acer", ul. Zawadzka 38)

09 czerwca

8. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za Aptekę Cefarm S.A., ul. Dworna 35)

10 czerwca

9. Apteka, ul. Księżnej Anny 2, tel. 86 219-89-28

11 czerwca

10. "Apteka Dbam o Zdrowie", ul. Bema 33 , tel. 86 218-23-78

12 czerwca

11."Apteka w Rynku", ul. Rządowa 12 , tel. 86 216-25-44 (zastępstwo za "Aptekę Medica",ul.Polowa 53)

13 czerwca

12. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za Aptekę "EkoApteka", ul. Ks. Janusza I-go 1)

14 czerwca

13. Apteka "Primo Vere", ul. Sikorskiego 126 D , tel. 86 216-56-11

15 czerwca

14. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za Aptekę "Medicines",ul. Kazańska 10/7)

16 czerwca

15. Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219 80 32 (zastępstwo za Aptekę "Acer", Al. Piłsudskiego 14 a)

17 czerwca

16. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za Aptekę ul. Kard. Wyszyńskiego 2/15-16

18 czerwca

17. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za "Aptekę Eskulap Marta Pruszko" , Al. Piłsudskiego 82)

19 czerwca

18. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za "Aptekę ABC", ul. Małachowskiego 6/50)

20 czerwca

19. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za Aptekę "Dr. Max", Al. Piłsudskiego 33)

21 czerwca

20. Apteka, ul. Dworcowa 1, tel. 86 211-16-66

22 czerwca

21. Apteka "Acer", ul. Kazańska 2, tel. 86 219 80 32 (zastępstwo za Aptekę "Acer", ul. Kard. Wyszyńskiego 6/41)

23 czerwca

22. "Apteka Nova" , ul. Por. Łagody 4, tel. 86 223 -10- 57 (zastępstwo za Aptekę "Nova" , ul. Długa 1)

24 czerwca

23. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za Aptekę "Nasza Apteka", ul. Sybiraków 10 B)

25 czerwca

24. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za "Aptekę ABC", Al. Legionów 7B)

26 czerwca

25. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za Aptekę "Farmacja", Al. Legionów 40)

27 czerwca

26. "Apteka w Rynku", ul. Rządowa 12 , tel. 86 216-25-44

28 czerwca

27. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za Aptekę "Nowa Apteka Rodzinna Epidauros", ul. Ks. Anny 29 lok.1)

29 czerwca

28. "Apteka Nova" , ul. Por. Łagody 4, tel. 86 223 -10- 57

30 czerwca

29. Apteka Bliska 24 H, Al. Legionów 55, tel. 86 216-82-30 (zastępstwo za "Tania Apteka Nowa Farmacja na Dwornej" , ul. Dworna 8)

Dyżur w dni powszednie trwa od godziny zamknięcia apteki do godziny 7.00 dnia następnego.

W soboty, niedziele i święta dyżury aptek rozpoczynają się od godziny 16,00 .

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Węgiel

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »