reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/94/2016 Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 18 marca 2016r.

zmieniająca uchwałę nr VII/67/2015 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej

zmieniająca uchwałę Nr VII/67/2015 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 25 listopada 2015r w sprawie opłaty targowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.1515, poz. 1890) i art. 15 ust.1, art.19 pkt.1 lit.a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 849; z 2015 r. poz.528, poz.699, poz.774, poz.1045, poz. 1283, poz.1890, poz. 1777), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz.613, poz.699, poz.978, poz.1197, poz.1269, poz. 1649) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VII/67/2015 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 25 listopada 2015r w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 07 grudnia 2015r poz. 4050) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4. otrzymuje brzmienie :

Opłatę targową uiszcza się w dniu dokonywania sprzedaży.";

2) § 5.1. otrzymuje brzmienie :

1. Pobór opłaty targowej następuje w drodze inkasa. Dokonywanie poboru powierza się pracownikowi Urzędu Gminy - Panu Andrzejowi Zagórskiemu wyposażonemu w druki- bilet dziennej opłaty targowej- opieczętowane, stanowiące druki ścisłego zarachowania".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Romanowski


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Radkiewicz Adwokaci i Radcowie Prawni

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama