reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/148/16 Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 13 czerwca 2016r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy MOŃKI na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 446), art.121 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706: z 2010r. poz. 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz.1578; z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; z 2012r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548; z 2014r. poz.1457) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217,art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz.911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz.1358,poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. poz. 1890, poz. 2150;z 2016r. poz. 195) Rada Miejska w Mońkach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 97.014 zł z tego:

1) dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz. 75618 § 0480 o kwotę 83.000 zł wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholi zadań własnych;

2) dział 801- Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 § 6290 o kwotę 6.814 zł środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z FRKF zadań własnych;

3) dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92109 § 2710 o kwotę 7.200 zł dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 74.193zł, z tego:

1) ) dział 801- Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80104 § 6050 o kwotę 74.193 zł, wydatki inwestycyjne zadań własnych.

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 171.207 zł z tego:

1) dział 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 § 6300 o kwotę 14.258 zł, dotacje celową na pomoc finansową dla Powiatu na przebudowę drogi powiatowej na podstawie porozumień;

2) dział 750- Administracja publiczna, rozdz. 75095 § 6050 o kwotę 26.100 zł wydatki inwestycyjne zadań własnych;

3) dział 801- Oświata i wychowanie rozdz. 80110 § 6050 o kwotę 40.649 zł, wydatki inwestycyjne zadań własnych;

4) dział 851- Ochrona zdrowia rozdz. 85154 § 4170 o kwotę 20.000 zł, § 4210. o kwotę 20.000 zł, § 4300 o kwotę 43.000 zł. razem 83.000 zł wydatki na wypłatę umów zleceń, zakup materiałów i usług pozostałych zadań własnych;

5) dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92109 § 2480 o kwotę 7.200 zł dotację dla instytucji kultury zadań własnych.

§ 2. Zmienia się załącznik Nr 2 - Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016r do uchwały Nr XVIII/118/16 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 15 marca 2016 oraz załącznik - Dotacje udzielone z budżetu Gminy Mońki na 2016r- do uchwały Nr XIX/137/16 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 13 maja 2016r., które otrzymują brzmienie załącznika Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem 45.244.654zł, z tego:

a) dochody bieżące 45.100.640 zł,

b) dochody majątkowe 144.014 zł.

2) Wydatki ogółem 45.482.154 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 43.797.902 zł,

b) wydatki majątkowe 1.684.252 zł.

3) Planowany do zaciągnięcia kredyt lub pożyczka w wysokości 1.562.146 zł przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 237.500 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów lub pożyczek w wysokości 1.324.646 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Edward Stanisław Klepacki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/148/16
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 13 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/148/16
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 13 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Mońki na 2016r

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kru.pl

Najwyższej jakości usługi rejestracji domen, hosting, certyfikaty SSL oraz bezpieczna poczta korporacyjna.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama