reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 109.2016 Wójta Gminy Jeleniewo

z dnia 21 marca 2016r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2015 rok

Na podstawie art. 267 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379 i poz. 911 i poz.1146, z 2015 r. poz. 238 poz. 532, poz.1045, poz. 1117,poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513), art.13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 ze zm.) - Wójt Gminy Jeleniewo postanawia:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2015 rok według której:

1. Sprawozdanie z realizacji dochodów budżetowych gminy, plan po naniesionych zmianach wynosi 10 843 490,78 zł, wykonanie planu dochodów budżetowych za 2015 rok wynosi 10 666 279,17 zł, co stanowi 98,37% w tym: O Dochody bieżące w kwocie plan: 9 602 462,78 zł, wykonano: 9 504 478,83 zł, co stanowi 98,98%; O Dochody majątkowe w kwocie,plan:1 241 028,00 zł, wykonano: 1 161 800,34 zł, co stanowi 93,62% zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetowych gminy plan po naniesionych zmianach wynosi 11 843 490,78 zł, wykonanie planu wydatków budżetowych za 2015 rok wynosi 11 223 960,52 zł , co stanowi 94,77% w tym: O Wydatki bieżące w kwocie , plan: 9 396 699,78 zł, wykonano: 8 845 375,05 zł, co stanowi 94,13%, O Wydatki majątkowe w kwocie , plan: 2 446 791,00 zł, wykonano: 2 378 585,47 zł, co stanowi 98,01% zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Sprawozdanie z wykonania zadań majątkowych na poszczególne zadania
z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Sprawozdanie z wykonania wydatków na projekty i programy realizowane ze środków bezzwrotnych pochodzących z programów pomocy Unii Europejskiej - zgodnie
z załącznikiem Nr 4.

5. Sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów za 2015 rok - zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Sprawozdanie z wykonania udzielonych dotacji z budżetu gminy Jeleniewo - zgodnie
z załącznikiem Nr 6.

7. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2015 rok według załącznika Nr 6a.

8. Zestawienie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych - zgodnie
z załącznikiem Nr 7.

9. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych - zgodnie z załącznikiem Nr 8.

10. Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizacje zadań związanych z ochrona środowiska i gospodarki wodnej
w 2015 roku - zgodnie z załącznikiem nr 9.

11. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w 2015 roku - zgodnie
z załącznikiem nr 10.

12. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej za 2015 rok - zgodnie z załącznikiem nr 11.

13. Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetowych wyodrębnionego funduszu sołeckiego za 2015 rok - zgodnie z załącznikiem nr 12.

14. Część opisowa realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 13 .

15. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć przedstawia załącznik Nr 14.

§ 2. Budżet gminy Jeleniewo za rok 2015 zamknął się deficytem w wysokości 557 681,35 zł.

§ 3. Informację o przebiegu wykonania budżetu za 2015 rok należy przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego Zarządzenia:

1. Radzie Gminy w Jeleniewo.

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Suwałkach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

WÓJT GMINY JELENIEWO


Kazimierz Urynowicz


Załącznik do Zarządzenia Nr 109.2016
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 21 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Gałka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama