Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/108/2016 Rady Gminy Puńsk

z dnia 30 września 2016r.

w sprawie zmiany szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-10-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe