Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/89/17 Rady Gminy Grodzisk

z dnia 21 lutego 2017 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grodzisk w 2017 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe