Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/131/2017 Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 6 marca 2017 r.

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kleszczele w 2017 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe