Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/169/17 Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na obszarze Gminy Czyżew

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-06-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe