Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/152/17 Rady Gminy Jasionówka

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-09-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe