Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/166/2017 Rady Gminy Augustów

z dnia 12 października 2017 r.

zmieniająca uchwałę nr XIV/135/2012 Rady Gminy Augustów z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Augustów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-10-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe