Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/457/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Suwałki dla dzieci w wieku do lat 5

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-10-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe