Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/473/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-10-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe