Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/140/17 Rady Gminy Grabowo

z dnia 24 listopada 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym lub właścicielem jest Gmina Grabowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe