Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/138/2017 Rady Gminy Rutka-Tartak

z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Rutka-Tartak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe