Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/147/2017 Rady Gminy Przytuły

z dnia 27 listopada 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Przytuły na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe