Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/187/2017 Rady Gminy Szypliszki

z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Szypliszki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe