Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/184/17 Rady Gminy Orla

z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w Zakresie Zmniejszenia Wydatków Poniesionych na Leki przez Mieszkańców Gminy Orla

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe