Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/173/17 Rady Gminy Hajnówka

z dnia 22 grudnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-01-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe