Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/234/17 Rady Powiatu Grajewskiego

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, działających na terenie powiatu grajewskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-01-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe