Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/239/17 Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-01-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe