Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/151/2018 Rady Gminy Klukowo

z dnia 14 lutego 2018 r.

w sprawie określenia rodzaju świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-02-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe