Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/372/18 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały określającej pobór od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego i opłat lokalnych, ustalenia inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-02-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe