Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/151/2018 Rady Gminy Miastkowo

z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastkowo

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe