Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 454/LI/18 Rady Miejskiej Łomży

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Łomża"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe