Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/191/18 Rady Gminy Jaświły

z dnia 7 marca 2018 r.

o dofinansowaniu form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Jaświły oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2018 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe