Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/298/18 Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 14 marca 2018 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Goniądz na lata 2018-2022

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe