Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Decyzja nr OLB.4210.3.2018.MSZ2 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łapach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe