Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/249/18 Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2018 r. ze środków budżetu Gminy Jedwabne

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe