Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/186/18 Rady Gminy Krypno

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Krypno na stale obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe