Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 228 /18 Wójta Gminy Czeremcha

z dnia 19 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Czeremcha za 2017 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe