Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 1808/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym uchwały nr XX/186/18 Rady Gminy Nowinka z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-06-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe