Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/204/18 Rady Gminy Płaska

z dnia 21 maja 2018 r.

w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-06-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe