Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/334/2018 Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 maja 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-06-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe