Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/225/18 Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 4 czerwca 2018 r.

w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-06-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe