Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Kleszczele

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-07-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe