Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVIII/599/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze miasta Suwałki do nowego ustroju szkolnego, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-07-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe