Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 220/XXXIX/18 Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia 26 lipca 2018 r.

w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-08-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe