Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/377/2018 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 27 lipca 2018 r.

w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Juchnowiec Kościelny na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-08-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe