Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr L/617/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie utworzenia w gminie Mieście Suwałki odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-08-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe