Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/185/2018 Rady Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 4 września 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nurzec-Stacja

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-09-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe