Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/376/2018 Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 11 października 2018 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/362/2018 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Choroszcz

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-10-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe