Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr II/7/18 Rady Gminy Szumowo

z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2019

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-12-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe