Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 29/2019 Wojewody Podlaskiego

z dnia 19 marca 2019 r.

w sprawie wysokości stawek procentowych oraz warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Łapy, w prawo własności tych gruntów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe