Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/40/19 Rady Gminy Raczki

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raczki

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe