Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/63/2019 Rady Gminy Filipów

z dnia 25 marca 2019 r.

zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe