Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/64/2019 Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 27 czerwca 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tykocin

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-07-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe