Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 1/2019 Starosty Łomżyńskiego

z dnia 1 lipca 2019 r.

pomiędzy Miastem Łomża reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Mariusza Chrzanowskiego,

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-07-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe