Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/76/2019 Rady Gminy Bakałarzewo

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-09-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe