Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 61/VIII /19 Rady Gminy Rutki

z dnia 12 września 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rutki

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-09-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe